ΘΕΩΡΙΑ

Συνδεσμολογία απλού φωτιστικού σημείου που ελέγχεται από απλό διακόπτη

Στο προοπτικό σχέδιο απεικονίζεται χώρος, που φωτίζεται από ένα απλό φωτιστικό σημείο και ελέγχεται από ένα σημείο με απλό διακόπτη. Το φωτιστικό σημείο τοποθετείται στο κέντρο της οροφής του δωματίου, προκειμένου το δωμάτιο να φωτίζεται ομοιόμορφα, ενώ ο διακόπτης τοποθετείται δίπλα στην πόρτα, ώστε να υπάρχει ευκολία χειρισμού. Η συνδεσμολογία του απλού φωτιστικού σημείου, που ελέγχεται από έναν απλό διακόπτη, ενδείκνυται για εφαρμογή σε μικρούς χώρους, με μικρές λειτουργικές απαιτήσεις.

Οι απλοί διακόπτες έχουν δύο επαφές και ένα πλήκτρο. Κατασκευάζονται για φορτίο των 10Α,  τάση 250V και τοποθετούνται σε απόσταση 90-140 cm από το έδαφος.  Για τη συνδεσμολογία χρησιμοποιούνται χάλκινοι, μονόκλωνοι, μονωμένοι αγωγοί H07V-U,  διατομής 1,5mm2 και διέρχονται από πλαστικό σωλήνα διαμέτρου Φ13,5mm. Τα χρώματα των αγωγών είναι: μαύρο, για τη φάση, κόκκινο, για τη σύνδεση διακόπτη-φωτιστικού και μπλε για τον ουδέτερο. Σε περίπτωση σύνδεσης φωτιστικού, όπου υπάρχει μεταλλικό πλαίσιο, στις κλέμες του φωτιστικού σημείου στο ταβάνι πρέπει να φτάνει καλώδιο γείωσης, για να συνδέεται στο φωτιστικό. Το καλώδιο της γείωσης είναι και αυτό μονόκλωνο, χρώματος κιτρινοπράσινου και διατομής 1,5mm2.

Τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα υλοποίησης του κυκλώματος δίνονται στο παρακάτω σχήμα, όπου φαίνονται τα πολυγραμμικά και τα μονογραμμικά σύμβολά τους.

Συνδεσμολογία: Ο αγωγός φάσης L συνδέεται στη μία επαφή του διακόπτη, η δεύτερη επαφή του διακόπτη συνδέεται με τη μία επαφή του φωτιστικού σημείου, ενώ στην άλλη επαφή του φωτιστικού σημείου συνδέεται ο ουδέτερος αγωγός.

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ