ΘΕΩΡΙΑ

Συνδεσμολογία δύο φωτιστικών σημείων που ελέγχονται από διπλό διακόπτη (κομμιτατέρ)

Σε περιπτώσεις που επιθυμείται έλεγχος από μία θέση δύο φωτιστικών σημείων, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα, χρησιμοποιείται διπλός διακόπτης (κομμιτατέρ). Διακόπτης κομμιτατέρ χρησιμοποιείται, επίσης, για τον έλεγχο φωτιστικών σημείων ή ομάδων φωτιστικών σημείων πολύφωτου, όπου κάθε πλήκτρο ελέγχει είτε ένα φωτιστικό σημείο είτε μία ομάδα φωτιστικών σημείων.

Οι διακόπτες κομμιτατέρ έχουν τρεις επαφές και δύο πλήκτρα. Κάθε πλήκτρο ελέγχει ένα φωτιστικό σημείο. Κατασκευάζονται για φορτίο των 10Α και τάση 250V και τοποθετούνται σε απόσταση 90-140 cm από το έδαφος. Για τη συνδεσμολογία χρησιμοποιούνται χάλκινοι, μονόκλωνοι, μονωμένοι αγωγοί H07V-U, διατομής 1,5mm2. Τα χρώματα των αγωγών είναι: μαύρο, για τη φάση, κόκκινο, για τη σύνδεση διακόπτη-φωτιστικών σημείων και μπλε για τον ουδέτερο. Τα καλώδια διέρχονται μέσα από πλαστικό σωλήνα διαμέτρου Φ 13,5mm. Σε περίπτωση σύνδεσης φωτιστικού, όπου υπάρχει μεταλλικό πλαίσιο, στις κλέμες του φωτιστικού στο ταβάνι πρέπει να φτάνει καλώδιο γείωσης, για να συνδέεται στο φωτιστικό. Το καλώδιο της γείωσης είναι και αυτό μονόκλωνο, χρώματος κιτρινοπράσινου και διατομής 1,5mm2.

Τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα υλοποίησης του κυκλώματος δίνονται στο παρακάτω σχήμα, όπου φαίνονται τα πολυγραμμικά και τα μονογραμμικά σύμβολά τους.

Συνδεσμολογία: Ο αγωγός φάσης L συνδέεται στη μία επαφή του διακόπτη. Κάθε μία από τις υπόλοιπες δύο επαφές  συνδέεται  με τη μία επαφή του κάθε φωτιστικού σημείου. Οι άλλες επαφές των φωτιστικών σημείων συνδέονται με τον  ουδέτερο αγωγό.

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ