ΘΕΩΡΙΑ

Συνδεσμολογία φωτιστικού σημείου που λειτουργεί από δύο διαφορετικές θέσεις με διακόπτες εναλλαγής (αλέ ρετούρ)

Σε μεγάλους χώρους (όπως διάδρομοι, σκάλες, υπνοδωμάτια) υπάρχει η ανάγκη ελέγχου ενός φωτιστικού σημείου από δύο θέσεις. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο ακραίοι διακόπτες εναλλαγής (αλέ ρετούρ). Κάθε ακραίος διακόπτης αλέ ρετούρ μπορεί να ανάψει και να σβήσει το φωτιστικό σημείο. Επιπλέον, είναι δυνατόν ο ένας διακόπτης  να ανάβει  ή να σβήνει το φωτιστικό σημείο και ο άλλος να το σβήνει ή να το ανάβει αντίστοιχα.

Οι ακραίοι διακόπτες αλέ ρετούρ έχουν τρεις επαφές και ένα πλήκτρο.  Για τη συνδεσμολογία τους χρησιμοποιούνται χάλκινοι, μονόκλωνοι, μονωμένοι αγωγοί H07V-U,  διατομής 1,5mm2, που διέρχονται από πλαστικό σωλήνα διαμέτρου Φ 13,5mm. Τα χρώματα των αγωγών είναι: μαύρο, για τη φάση, καφέ για τη σύνδεση των ακραίων  επαφών των διακοπτών μεταξύ τους,  κόκκινο, για τη σύνδεση του δεύτερου διακόπτη με το φωτιστικό σημείο,  μπλε για τον ουδέτερο και κιτρινοπράσινο για τη γείωση, αν αυτή χρειαστεί.

Τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα υλοποίησης του κυκλώματος δίνονται στο παρακάτω σχήμα, όπου φαίνονται τα πολυγραμμικά και τα μονογραμμικά σύμβολά τους.

Συνδεσμολογία: Ο αγωγός φάσης L συνδέεται στη μεσαία επαφή του πρώτου ακραίου διακόπτη.  Οι ακραίες επαφές του πρώτου διακόπτη συνδέονται με τις ακραίες επαφές του δεύτερου διακόπτη. Η μεσαία επαφή του δεύτερου διακόπτη συνδέεται με τη μία επαφή του φωτιστικού σημείου και η άλλη επαφή του τελευταίου συνδέεται με τον αγωγό του ουδετέρου.

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ