ΘΕΩΡΙΑ

Συνδεσμολογία γραμμής εγκατάστασης θυροτηλέφωνου

Για την επικοινωνία του εσωτερικού διαμερισμάτων με την πόρτα εισόδου πολυκατοικίας χρησιμοποιούνται θυροτηλέφωνα. Τα βασικά στοιχεία αυτού του κυκλώματος είναι το τροφοδοτικό, το θυρομεγάφωνο με μπουτονιέρα, η ηλεκτρική κλειδαριά και το θυροτηλέφωνο. Για κάθε σύστημα θυροτηλέφωνου, ο κατασκευαστής παρέχει το κατάλληλο τροφοδοτικό και το σχέδιο συνδεσμολογίας.

Το τροφοδοτικό αποτελείται από έναν μετασχηματιστή, ηλεκτρονικά κυκλώματα και ακροδέκτες σύνδεσης. Η τάση εισόδου του είναι 230V, η οποία υποβιβάζεται σε τάση εξόδου εναλλασσόμενη των 12V και συνεχή των 6V. Με 12V τροφοδοτείται το κύκλωμα κουδουνιών-ηλεκτρικής κλειδαριάς, ενώ με 6V το κύκλωμα θυροτηλέφωνου. Η μπουτονιέρα αποτελείται από τα μπουτόν κλήσης, τους ακροδέκτες σύνδεσης, μικρόφωνο και μεγάφωνο, ενώ το θυροτηλέφωνο από μικρόφωνο, μεγάφωνο, βομβητή και μπουτόν ανοίγματος πόρτας. Οι διατομές των καλωδίων εξαρτώνται από την απόσταση του σημείου σύνδεσης από το τροφοδοτικό. Τα καλώδια τροφοδοσίας μπορεί να είναι διατομής 0,8, 1,5 ή  2,5mm2, ενώ των ηχητικών σημάτων 0,3, 0,5 ή 0,8mm2.

Περιγραφή λειτουργίας του κυκλώματος: Με την πίεση του μπουτόν της μπουτονιέρας εισόδου, το κύκλωμα του βομβητή κλείνει και ακούγεται ο ήχος κλήσης στο αντίστοιχο θυροτηλέφωνο που καλείται. Σηκώνοντας το ακουστικό του θυροτηλέφωνου του διαμερίσματος, κλείνει το κύκλωμα ομιλίας και τα μικρόφωνα και μεγάφωνα της μπουτονιέρας και του θυροτηλέφωνου του διαμερίσματος τίθενται σε λειτουργία. Από το θυροτηλέφωνο του διαμερίσματος, με την πίεση του μπουτόν ανοίγματος της πόρτας, κλείνει το κύκλωμα της ηλεκτρικής κλειδαριάς και η κλειδαριά απομανδαλώνεται από την πόρτα.

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ