ΘΕΩΡΙΑ

Συνδεσμολογία μονοφασικού πίνακα διανομής οικίας

Οι βασικές απαιτήσεις της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης μιας σύγχρονης οικίας είναι:
-Δύο γραμμές φωτισμού
-Τρεις γραμμές πριζών
-Μία γραμμή πρίζας για πλυντήριο πιάτων
-Μία γραμμή πρίζας για πλυντήριο ρούχων
-Μία γραμμή για τοποθέτηση κλιματιστικού
-Μία γραμμή θερμοσίφωνα
-Μία γραμμή ηλεκτρικής κουζίνας

Για την κάλυψη των αναγκών των παραπάνω γραμμών επαρκεί και χρησιμοποιείται μονοφασική παροχή Νο3-8kVA της ΔΕΗ. Η παροχή της ΔΕΗ είναι τριπολική (φάση, γείωση, ουδέτερος), διατομής καλωδίων 3x10mm2 και φτάνει μέχρι τον ηλεκτρικό πίνακα της οικίας.

Στον ηλεκτρικό πίνακα αρχικά τοποθετείται ο γενικός διακόπτης 40Α, που αφενός προστατεύει την εγκατάσταση από βραχυκυκλώματα και υπερφορτίσεις, αφετέρου δίνει τη δυνατότητα διακοπής του ηλεκτρικού κυκλώματος, όταν αυτό βρίσκεται στην κανονική του λειτουργία υπό φορτίο. Ακολουθεί η τοποθέτηση του διακόπτη διαφυγής έντασης (ρελέ διαρροής) 40A/30mA, που προστατεύει από ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά και στη συνέχεια τοποθετείται ασφάλεια τήξης 35Α, για προστασία από βραχυκυκλώματα και υπερφορτίσεις.

Από το σημείο αυτό αναχωρούν οι γραμμές για τα επιμέρους στοιχεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Πριν την οποιαδήποτε γραμμή, τοποθετείται για την προστασία της μικροαυτόματος διακόπτης. Για την προστασία φορτίων απορροφούμενης ισχύος  μικρότερης των 1,5kW τοποθετείται μονοπολικός μικροαυτόματος διακόπτης, ενώ για μεγαλύτερης των 1,5kW διπολικός.

Για μια τυπική σύγχρονη οικία, που αποτελείται από τις γραμμές που αναφέρθηκαν παραπάνω, τα απαιτούμενα μέσα προστασίας και οι διατομές των αγωγών είναι:

  1. Μονοπολικός μικροαυτόματος διακόπτης των 10A για κάθε γραμμή φωτισμού και διατομή καλωδίων 1,5mm2
  2. Μονοπολικός μικροαυτόματος διακόπτης των 16A για κάθε γραμμή πριζών και τη γραμμή κλιματιστικού, με διατομή καλωδίων 2,5mm2
  3. Διπολικός μικροαυτόματος διακόπτης των 20Α για τη γραμμή θερμοσίφωνα και διατομή καλωδίων 4mm2
  4. Διπολικός μικροαυτόματος διακόπτης των 25Α για τη γραμμή ηλεκτρικής κουζίνας και διατομή καλωδίων 6mm2

Ακολουθεί το πολυγραμμικό και το μονογραμμικό σχέδιο σύνδεσης του ηλεκτρικού πίνακα διανομής οικίας.

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ