ΘΕΩΡΙΑ

Συνδεσμολογία απλού φωτιστικού σημείου που ελέγχεται από απλό διακόπτη

Συνδεσμολογία φωτιστικού σημείου με ρευματοδότη κάτω από τον διακόπτη

Συνδεσμολογία δύο φωτιστικών σημείων που ελέγχονται από διπλό διακόπτη (κομμιτατέρ)

Συνδεσμολογία φωτιστικού σημείου που λειτουργεί από δύο διαφορετικές θέσεις με διακόπτες εναλλαγής (αλέ ρετούρ)

Συνδεσμολογία φωτιστικού σημείου που λειτουργεί από τρεις διαφορετικές θέσεις με έναν μεσαίο και δύο ακραίους διακόπτες εναλλαγής (αλέ ρετούρ)

Συνδεσμολογία κυκλώματος φωτισμού με αυτόματο διακόπτη κλιμακοστασίου

Συνδεσμολογία γραμμής εγκατάστασης θυροτηλέφωνου

Συνδεσμολογία μονοφασικού πίνακα διανομής οικίας