ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ